Tặng product key của Visual Studio 2022

 4/29/2022 |  Admin   4580 lượt xem

(netcore.vn) - Tặng Product Key Của Visual Studio 2022 | Enterprise & Professional

Tặng Product Key Của Visual Studio 2022 | Enterprise & Professional

Visual Studio 2022

Enterprise:

VHF9H-NXBBB-638P6-6JHCY-88JWH

Professional:

TD244-P4NB7-YQ6XK-Y8MMM-YWV2J

Vui lòng sử dụng cho mục đích học tập và phát triển. Không sử dụng cho mục đích kinh doanh. Thanks.

liên quan

Import file excel trong ASP.NET Core  1280

 4/21/2022

Import file excel trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Roadmap cho ASP.NET Core Developer 2022  1261

 4/3/2022

Roadmap cho ASP.NET Core Developer

Xem chi tiết 

Hướng dẫn deploy lên IIS trong ASP.NET Core  1061

 3/26/2022

Hướng dẫn deploy lên IIS trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Tạo project với .NET 5 và Clean Architecture từ A đến Z  841

 1/25/2022

Tạo proejct với .NET 5 và Clean Architecture từ A đến Z

Xem chi tiết 

Tạo JWT Token với RSA private/public key trong .NET Core  1070

 12/24/2021

Tạo JWT Token với RSA private/public key trong .NET Core

Xem chi tiết 

Sử dung Google Translate APIs trong NET Core  1016

 6/25/2021

Sử dung Google Translate APIs trong NET Core

Xem chi tiết 

Tạo và gửi mẫu E-mail cho marketing trong ASP.NET Core  949

 6/16/2021

Tạo và gửi mẫu E-mail cho marketing trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Tạo trang quên mật khẩu trong ASP.NET Core  1168

 6/15/2021

Tạo trang quên mật khẩu trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Chèn watermark vào hình ảnh upload trong ASP.NET Core  934

 5/26/2021

Chèn watermark vào hình ảnh upload trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Tạo 1 worker service trong .NET Core 3.1 từ A đến Z  1931

 3/11/2021

Tạo 1 worker service trong .NET Core 3.1 từ A đến Z

Xem chi tiết 
Like Fanpage Để Ủng Hộ Chúng Tôi Duy Trì Website