Xử lý hình ảnh với System.Drawing.Common nuget trong .NET Core

Xử lý hình ảnh với System.Drawing.Common nuget trong .NET Core

Với nuget này, mình dùng để lấy thông tin width, height của hình ảnh bằng System.Drawing trong .NET Core. Xem mình xử lý hình ảnh với System.Drawing.Common nuget trong .NET Core như thế nào nhé.

Giới thiệu sơ về System.Drawing.Common:

System.Drawing.Common là cung cấp cho mình thư viện khá quen thuộc với anh em làm .NET đó là System.Drawing. Vì vậy mình không giới thiệu nhiều nữa nhé.

Vậy tại sao mình lại dùng System.Drawing.Common thay vì cũng có thể sử dụng SixLabors.ImageSharp. Thì chỉ đỏn giản là ứng dụng cho biết và tìm hiểu thôi, hihi.

Trong dự án .NET Core VN, mình sử dụng System.Drawing để load hình ảnh lên sau đó đọc width, height theo path image nha.

using (var stream = new IO.FileStream(IO.Path.Combine(uploads, fileName), IO.FileMode.Create))
                    {
await formFile.CopyToAsync(stream);
                        System.Drawing.Image image = System.Drawing.Image.FromStream(stream);
                        if(image != null)
                        {
                            newMedia.Width = image.Width;
                            newMedia.Height = image.Height;
                        }
                        await _repositoryMedia.AddAsync(newMedia);
                        response.DataList.Add(_mapper.Map<MediaDto>(newMedia));
                    }

Trong đoạn code ở trên, mình FileStrem hình ảnh mình lấy lên và lưu vào 1 thư mục bất kỳ, sau đó mình dùng System.Drawing.Image.FromStream(stream) để load hình ảnh đó lên và xử lý nhé.

Nếu hay các bạn có thể dùng, cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Cài đặt nuget này tại đây: System.Drawing.Common

 

Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn

Bài viết liên quan

Trả lời tới Xử lý hình ảnh với System.Drawing.Common nuget trong .NET Core

Đăng nhập

Cảm ơn bạn đã phản hồi!