Viết Unit Test với ArgumentNullException trong ASP.NET Core

Viết Unit Test với ArgumentNullException trong ASP.NET Core

Việc viết Unit Test cho ứng dụng là hết sức cần thiết và quan trọng, vậy làm sao để viết Unit Test với ArgumentNullException trong ASP.NET Core.

Dưới đây là đoạn code cơ bản để viết Unit Test với ArgumentNullException cho các Parameters trong bất kỳ Methods nào trong ASP.NET Core

[Test]
public void Test_YourFunction_ToDo_ArgumentNullException()
{
        Assert.Throws<ArgumentNullException>(() => _service.YourFunction());
}

Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nếu có bất cứ phản hồi nào vui lòng comment bên dưới.

Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn

Bài viết liên quan

Trả lời tới Viết Unit Test với ArgumentNullException trong ASP.NET Core

Đăng nhập

Cảm ơn bạn đã phản hồi!