Tạo dự án đầu tiên với ASP.NET Core

Tạo dự án đầu tiên với ASP.NET Core

Sau đây, NET Core Việt nam xin giới thiệu về bài tiếp theo, tạo dự án đầu tiên với ASP.NET Core.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao để tạo 1 dự án mới với Microsoft Visual Studio.

Một khi bạn đã cài đặt xong những tools của Visual Studio (VS) 2019, bạn có thể bắt đầu tạo 1 dự án ASP.NET Core mới bằng cách chọn File → Project trong phần option của menu trên VS.

#

Khi hộp chọn ứng dụng hiện ra, bạn sẽ thấy những ứng dụng nhau nhau sau đây trong mực Template → Visual C# → Web.

  • ASP.NET Core Web Application (.NET Core)
  • ASP.NET Web Application (.NET Framework)
Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn

Bài viết liên quan

Trả lời tới Tạo dự án đầu tiên với ASP.NET Core

Đăng nhập

Cảm ơn bạn đã phản hồi!