Xử lý hình ảnh với System.Drawing.Common nuget trong .NET Core

 9/7/2019 |  Admin   3680 lượt xem

(netcore.vn) - Với nuget này, mình dùng để lấy thông tin width, height của hình ảnh bằng System.Drawing trong .NET Core. Xem mình xử lý hình ảnh với System.Drawing.Common nuget trong .NET Core như thế nào nhé.

Giới thiệu sơ về System.Drawing.Common:

System.Drawing.Common là cung cấp cho mình thư viện khá quen thuộc với anh em làm .NET đó là System.Drawing. Vì vậy mình không giới thiệu nhiều nữa nhé.

Vậy tại sao mình lại dùng System.Drawing.Common thay vì cũng có thể sử dụng SixLabors.ImageSharp. Thì chỉ đỏn giản là ứng dụng cho biết và tìm hiểu thôi, hihi.

Trong dự án .NET Core VN, mình sử dụng System.Drawing để load hình ảnh lên sau đó đọc width, height theo path image nha.

using (var stream = new IO.FileStream(IO.Path.Combine(uploads, fileName), IO.FileMode.Create))
                    {
await formFile.CopyToAsync(stream);
                        System.Drawing.Image image = System.Drawing.Image.FromStream(stream);
                        if(image != null)
                        {
                            newMedia.Width = image.Width;
                            newMedia.Height = image.Height;
                        }
                        await _repositoryMedia.AddAsync(newMedia);
                        response.DataList.Add(_mapper.Map<MediaDto>(newMedia));
                    }

Trong đoạn code ở trên, mình FileStrem hình ảnh mình lấy lên và lưu vào 1 thư mục bất kỳ, sau đó mình dùng System.Drawing.Image.FromStream(stream) để load hình ảnh đó lên và xử lý nhé.

Nếu hay các bạn có thể dùng, cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Cài đặt nuget này tại đây: System.Drawing.Common

 

liên quan

Gửi mail với MailKit NuGet package trong ASP.NET Core  3417

 4/10/2020

Gửi mail với MailKit NuGet package trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Tự động build bundle css và js với BuildBundleMinifier trong ASP.NET Core  2289

 11/30/2019

Tự động build bundle css và js với BuildBundleMinifier trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Giảm thiểu whitespace with Markdown trong asp.net core  1472

 10/30/2019

Giảm thiểu whitespace with Markdown trong asp.net core

Xem chi tiết 

Tăng hiệu suất của web bằng cách loại bỏ các thuộc tính dư thừa với WebMarkupMin.Core  1759

 10/6/2019

Tăng hiệu suất của web bằng cách loại bỏ các thuộc tính dư thừa với WebMarkupMin.Core

Xem chi tiết 

Dùng AutoMapper nuget trong ASP.NET Core  2368

 9/14/2019

Dùng AutoMapper nuget trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Ghi log với Serilog.Extensions.Logging.File nuget trong ASP.NET Core  3816

 9/14/2019

Ghi log với Serilog.Extensions.Logging.File nuget trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Tạo Breadcrumbs với SmartBreadcrumbs nuget trong ASP.NET Core  1760

 9/14/2019

Tạo Breadcrumbs với SmartBreadcrumbs nuget trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Sử dụng reCaptcha của Google in ASP.NET Core  3777

 9/13/2019

Sử dụng reCaptcha của Google in ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Xử lý hình ảnh với SixLabors.ImageSharp nutget trong .NET Core  4446

 9/7/2019

Với nuget này, mình dùng để Resize Image bằng SixLabors.ImageSharp trong .NET Core. Xem mình xử lý hình ảnh với System.Drawing.Common nuget trong .NET Core như thế nào nhé.

Xem chi tiết 
Like Fanpage Để Ủng Hộ Chúng Tôi Duy Trì Website