Môi trường làm việc với ASP.NET Core

Môi trường làm việc với ASP.NET Core

Sau đây, NET Core Việt nam xin giới thiệu về bài tiếp theo, môi trường làm việc với ASP.NET Core.

ASP.NET Core là một thiết kế lại đáng chú ý của ASP.NET. Bài này sẽ giới thiệu về những định nghĩa mới nhất của ASP.NET Core và bạn sẽ làm như thế nào để phát triển ứng dụng web hiện đại.

Để sử dụng ASP.NET Core trong ứng dụng của bạn, bạn bắt buộc phải cài đặt các ứng dụng sau đây:

  • Ứng dụng Microsoft Visual Studio mới nhất
  • Ứng dụng Microsoft .NET Core cần thiết

Microsoft cung cấp phiên bản miễn phí của Visual Studo Community có chứa SQL Server nên các bạn có thể yên tâm nếu máy tính các bạn chưa cài đặt SQL Server 2016.

Hướng dẫn cài đặt Microsoft Visual Studio 2019

Next...Next..và Next. Mình nghĩ chắc ko cần phải chụp hình đúng ko :)

Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn

Bài viết liên quan

Trả lời tới Môi trường làm việc với ASP.NET Core

Đăng nhập

Cảm ơn bạn đã phản hồi!