Các phím tắt thông dụng trong Visual Studio nên biết

 9/25/2020 |  Admin   10432 lượt xem

(netcore.vn) - Các phím tắt thông dụng trong Visual Studio nên biết

Một Số Phím Tắt Thường Dùng Trong Visual Studio

1. Liên quan đến Debug, Run code, Xem định nghĩa hàm

 • F9: Đặt break point.
 • Ctrl + Shift + F9: Xóa toàn bộ break point đã đặt.
 • F10: Debug qua từng dòng lệnh của hàm/file đang debug (không vào hàm con của file đang debug, hay hàm con được tham chiếu từ file khác).
 • F11: Debug vào chi tiết hàm con của file đang debug, hay hàm con được tham chiếu từ file khác.
 • F5: Chạy chương trình:
  ・ Nếu đã đặt break point thì sẽ dừng tại điểm đặt break point đầu tiên để có thể debug.
  ・ Trường hợp có nhiều break point thì cứ mỗi lần nhấn F5 sẽ nhảy đến break point tiếp theo.
 • Ctrl + F5: Chạy chương trình, dù có đặt break point thì cũng bỏ qua, chạy ra kết quả luôn.
 • F12: Xem định nghĩa của 1 hàm (đặt chuột tại tên hàm rồi nhấn F12)
 • Ctrl + Shift + B: Build solution.

2. Liên quan đến Comment code

 • Ctrl + K + C: Vô hiệu hóa một vùng code thành comment.
 • Ctrl + K + U: Bỏ comment của vùng code được chọn (ngược với lệnh trên Ctrl + K + C).

3. Liên quan đến Format code

 • Ctrl + K + D: Format lại toàn bộ code của trang đang chỉnh sửa.
 • Ctrl + K + F: Chỉ format vùng code được bôi đen.
 • Ctrl + U: Chuyển các ký tự bôi đen thành chữ thường.
 • Ctrl + Shift + U: Chuyển các ký tự bôi đen thành chữ HOA.

4. Liên quan đến Bookmark code

 • Ctrl + K + K: Đặt điểm bookmark.
 • Ctrl + K + P: Nhảy đến điểm bookmark trước đó.
 • Ctrl + K + N: Nhảy đến điểm bookmark tiếp theo.

★ Trong Visual Studio Enterprise 2015

5. Liên quan đến Thao tác code

 • Ctrl + L: Xóa 1 dòng code mà trỏ chuột đang đứng.
 • Ctrl + Shift + dấu ngoặc đóng }: Bôi đen block code của for(), while(),…
 • Shift + Home: Bôi đen từ vị trí chuột ngược lại đầu dòng.
 • Shift + End: Bôi đen từ vị trí chuột đến cuối dòng.
 • Ctrl + Shift + H: Tìm kiếm và thay thế.
 • Ctrl + dấu phẩy ,: Tìm kiếm trong toàn solution.
 • Ctrl + K + R: Find All References, dùng để tìm tất cả các tham chiếu của biến, phương thức, class,… trong project.
 • Shift + F12: Find All References, dùng để tìm tất cả các tham chiếu của biến, phương thức, class,… trong project.
 • Shift + Alt + T: Đổi chỗ dòng tại vị trí chuột với dòng dưới nó.
 • Alt + Shift + F10 + Enter: Hiện thực các phương thức kế thừa từ Abstract class hay Interface.
 • Alt + Shift + F10 + Enter: Đổi tên biến hay tên hàm đồng loạt khi tên biến hoặc tên hàm khai báo ngay từ đầu thay đổi.
 • Ctrl + R + E: Sinh ra getter, setter auto.

6. Liên quan đến Thu gọn code

 • Ctrl + M + H: Thu gọn vùng code được bôi đen (Lúc này sẽ hiển thị một dấu +, click vào sẽ mở vùng code đó ra).
 • Ctrl + M + U: Hủy bỏ thu gọn code của vùng code được chọn (ngược với lệnh trên Ctrl + M + H).
 • Ctrl + M + O: Thu gọn toàn bộ code của trang đang chỉnh sửa, chỉ còn thấy tên khai báo của phương thức.
 • Ctrl + M + P: Mở rộng toàn bộ code ra như cũ (ngược với lệnh trên Ctrl + M + O).
 • #region ….. #endregion: Sử dụng đặt #region ở đầu và #endregion ở cuối đoạn code muốn thu gọn.

7. Liên quan đến Snippet code

 • Gõ cw xong nhấn phím Tab: Tạo nhanh câu lệnh Console.WriteLine();
 • Gõ ctor xong nhấn phím Tab: Tạo nhanh hàm constructor
 • Gõ try xong nhấn phím Tab: Tạo nhanh khối try catch
 • Gõ for xong nhấn phím Tab: Tạo nhanh câu lệnh for (int i = 0; i < length; i++) { }
 • …còn nhiều nữa các bạn gõ thử: if, else, foreach, prop, propfull, tryf,… rồi tab để xem kết quả nhé ;)

Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

liên quan

Like Fanpage Để Ủng Hộ Chúng Tôi Duy Trì Website