Thay đổi database name, logical_name, physical_name trong SQL Server

 8/29/2021 |  Admin   1382 lượt xem

(netcore.vn) - Thay đổi database name, logical_name, physical_name trong SQL Server

Thay đổi database name, logical_name, physical_name trong SQL Server

 

USE [nhaccuoi.com]
GO
SELECT file_id, name as [logical_file_name],physical_name
from sys.database_files

USE [master];
GO
ALTER DATABASE [nhaccuoi.com] MODIFY FILE ( NAME = [nhaccuoi.com_log], NEWNAME = [tiente.net_log] );
GO

USE [nhaccuoi.com];
GO
SELECT file_id, name AS logical_name, physical_name
FROM sys.database_files

USE [master];
GO
--Kill all DB connections
ALTER DATABASE [nhaccuoi.com] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
GO
--take database in OFFLINE mode.
ALTER DATABASE [nhaccuoi.com] SET OFFLINE


ALTER DATABASE [nhaccuoi.com] SET ONLINE
Go
ALTER DATABASE [nhaccuoi.com] SET MULTI_USER
Go

ALTER DATABASE [nhaccuoi.com]
MODIFY FILE (Name='tiente.net', FILENAME='C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\tiente.net.mdf')
GO

ALTER DATABASE [nhaccuoi.com]
MODIFY FILE (Name='tiente.net_log', FILENAME='C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\tiente.net_log.ldf')
GO

ALTER DATABASE [nhaccuoi.com] MODIFY NAME = [tiente.net] ;

liên quan

Tại sao đánh index trong sql server  1272

 4/20/2021

Tại sao đánh index trong sql server

Xem chi tiết 

Cách xem thời gian truy vấn trong sql bằng Estimated Execution Plan  1921

 4/20/2021

Cách xem thời gian truy vấn trong sql bằng Estimated Execution Plan

Xem chi tiết 

Tạo index trong sql server  1729

 4/20/2021

Tạo index trong sql server

Xem chi tiết 

Tìm hiểu về SQL Server Performance Tuning và Monitoring  2603

 8/3/2020

Tìm hiểu về SQL Server Performance Tuning và Monitoring

Xem chi tiết 

8 cách bạn nên biết để tối ưu query của mình trong SQL Server  3064

 2/22/2020

8 cách bạn nên biết để tối ưu query của mình trong SQL Server

Xem chi tiết 

Tìm hiểu loại tự liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server  2264

 2/21/2020

Tìm hiểu loại tự liệu DATETIMEOFFSET trong SQL Server

Xem chi tiết 

Hướng dẫn cài đặt SQL Server từ A đến Z  3489

 2/21/2020

Hướng dẫn cài đặt SQL Server từ A đến Z (https://www.sqlservertutorial.net/install-sql-server/)

Xem chi tiết 

Transaction là gì  4706

 9/13/2019

Transaction là gì

Xem chi tiết 

Database là gì?  2230

 9/2/2019

Database là gì?

Xem chi tiết 

Các khái niệm RDBMS trong SQL  2649

 9/2/2019

Các khái niệm RDBMS trong SQL

Xem chi tiết 
Like Fanpage Để Ủng Hộ Chúng Tôi Duy Trì Website