LINQ - Giới thiệu

LINQ - Giới thiệu

Giới thiệu về LINQ

Truy vấn tích hợp ngôn ngữ (LINQ) là ngôn ngữ truy vấn mạnh mẽ được giới thiệu với .Net 3.5 & Visual Studio 2008. LINQ có thể được sử dụng với C # hoặc Visual Basic để truy vấn các nguồn dữ liệu khác nhau.

Hướng dẫn LINQ sẽ giúp bạn học ngôn ngữ LINQ bằng các chủ đề đi từ cơ bản đến nâng cao. Các hướng dẫn này được chia thành một loạt các chủ đề liên quan, để bạn bắt đầu từ một chủ đề phải được hiểu trước, sau đó dần dần tìm hiểu các tính năng khác của LINQ một cách tuần tự. Hướng dẫn LINQ được đóng gói với các giải thích dễ hiểu, các ví dụ thực tế, các mẹo hữu ích, ghi chú thông tin và các điểm cần nhớ.

Các hướng dẫn này được thiết kế cho người mới bắt đầu và các chuyên gia muốn tìm hiểu LINQ từng bước.

Prerequisites

Basic knowledge of .Net Framework3.5/4.5, C#, Visual Studio is required.

So let's get started by clicking Next.

LINQ Test

Test your LINQ knowledge with a quick test. It includes 20 questions and each question includes 4 options. Select an appropriate answer out of 4 options. There is no time limit for this test.

Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn

Bài viết liên quan

Trả lời tới LINQ - Giới thiệu

Đăng nhập

Cảm ơn bạn đã phản hồi!