Các Lệnh Cơ Bản Về Migration Trong .NET Core

Các Lệnh Cơ Bản Về Migration Trong .NET Core

Những lệnh cơ bản về Migration trong .NET Core

Dưới đây là đoạn code cơ bạn về migration trong Core First của Entity Framework Core (.NET Core)

Tạo migration trong .NET Core

Add-Migration [NameMigration]

Cập nhật migration tới Database

Update-Database

Cập nhật database về migration cũ

Update-Database -Migration [OldNameMigration]

Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nếu có bất cứ phản hồi nào vui lòng comment bên dưới.

Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn

Bài viết liên quan

Trả lời tới Các Lệnh Cơ Bản Về Migration Trong .NET Core

Đăng nhập

Cảm ơn bạn đã phản hồi!