Tạo dự án đầu tiên với ASP.NET Core

 8/28/2019 |  Admin   3449 lượt xem

(netcore.vn) - Sau đây, NET Core Việt nam xin giới thiệu về bài tiếp theo, tạo dự án đầu tiên với ASP.NET Core.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao để tạo 1 dự án mới với Microsoft Visual Studio.

Một khi bạn đã cài đặt xong những tools của Visual Studio (VS) 2019, bạn có thể bắt đầu tạo 1 dự án ASP.NET Core mới bằng cách chọn File → Project trong phần option của menu trên VS.

#

Khi hộp chọn ứng dụng hiện ra, bạn sẽ thấy những ứng dụng nhau nhau sau đây trong mực Template → Visual C# → Web.

  • ASP.NET Core Web Application (.NET Core)
  • ASP.NET Web Application (.NET Framework)

liên quan

Tìm hiểu tất tần tật về Model Validation trong ASP.NET Core  3968

 2/23/2020

HTTP 400 Responses có gì mới trong web APIs của ASP.NET Core

Xem chi tiết 

HTTP 400 Responses có gì mới trong web APIs của ASP.NET Core  2696

 2/23/2020

HTTP 400 Responses có gì mới trong web APIs của ASP.NET Core

Xem chi tiết 

ASP.NET Core - Đăng nhập và đăng xuất  17003

 9/5/2019

Sau đây, NET Core VN xin giới thiệu 2 chức năng đăng nhập và đăng xuất trong ASP.NET Core.

Xem chi tiết 

ASP.NET Core - CRUD cho User module  4781

 9/5/2019

Sau đây, NET Core VN xin giới thiệu CRUD thông tin User trong ASP.NET Core.

Xem chi tiết 

Identity Migrations trong ASP.NET Core  2863

 9/5/2019

Sau đây, .NET Core VN xin giới thiệu về chạy migration cho Identity trong ASP.NET Core.

Xem chi tiết 

Cấu hình Identity trong ASP.NET Core  3937

 9/5/2019

Cấu hình Identity trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Thuộc tính Authorize trong ASP.NET Core  5011

 9/5/2019

Thuộc tính Authorize trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Tổng quan về Identity trong ASP.NET Core  4940

 9/5/2019

Tổng quan về Identity trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

ASP.NET Core - Razor Edit Form là gì?  2348

 9/5/2019

ASP.NET Core - Razor Edit Form là gì?

Xem chi tiết 

ASP.NET Core - Razor Tag Helpers là gì?  2448

 9/5/2019

ASP.NET Core - Razor Tag Helpers là gì?

Xem chi tiết 
Like Fanpage Để Ủng Hộ Chúng Tôi Duy Trì Website