Viết Unit Test với ArgumentNullException trong ASP.NET Core

 9/6/2019 |  Admin   1379 lượt xem

(netcore.vn) - Việc viết Unit Test cho ứng dụng là hết sức cần thiết và quan trọng, vậy làm sao để viết Unit Test với ArgumentNullException trong ASP.NET Core.

Dưới đây là đoạn code cơ bản để viết Unit Test với ArgumentNullException cho các Parameters trong bất kỳ Methods nào trong ASP.NET Core

[Test]
public void Test_YourFunction_ToDo_ArgumentNullException()
{
        Assert.Throws<ArgumentNullException>(() => _service.YourFunction());
}

Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nếu có bất cứ phản hồi nào vui lòng comment bên dưới.

liên quan

Tạo JWT Token với RSA private/public key trong .NET Core  145

 12/24/2021

Tạo JWT Token với RSA private/public key trong .NET Core

Xem chi tiết 

Sử dung Google Translate APIs trong NET Core  509

 6/25/2021

Sử dung Google Translate APIs trong NET Core

Xem chi tiết 

Tạo và gửi mẫu E-mail cho marketing trong ASP.NET Core  505

 6/16/2021

Tạo và gửi mẫu E-mail cho marketing trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Tạo trang quên mật khẩu trong ASP.NET Core  559

 6/15/2021

Tạo trang quên mật khẩu trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Chèn watermark vào hình ảnh upload trong ASP.NET Core  441

 5/26/2021

Chèn watermark vào hình ảnh upload trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Tạo 1 worker service trong .NET Core 3.1 từ A đến Z  1087

 3/11/2021

Tạo 1 worker service trong .NET Core 3.1 từ A đến Z

Xem chi tiết 

Cách tạo chức năng Remember me trong login của ASP.NET Core  1200

 2/25/2021

Cách tạo chức năng Remember me trong login của ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Sử dụng Magick.NET để chuyển đổi file định dạng .heic thành .jpg trong dự án ASP.NET Core  538

 2/9/2021

Sử dụng Magick.NET để chuyển đổi file định dạng .heic thành .jpg trong dự án ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Cách sử dụng Regex hiệu quả trong .NET 5  739

 2/9/2021

Cách sử dụng Regex hiệu quả trong .NET 5

Xem chi tiết 

Tìm hiểu sâu hơn về Swagger trong ASP.NET Core  905

 2/9/2021

Tìm hiểu sâu hơn về Swagger trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 
Like Fanpage Để Ủng Hộ Chúng Tôi Duy Trì Website