Viết Unit Test với ArgumentNullException trong ASP.NET Core

 9/6/2019 |  Admin   1831 lượt xem

(netcore.vn) - Việc viết Unit Test cho ứng dụng là hết sức cần thiết và quan trọng, vậy làm sao để viết Unit Test với ArgumentNullException trong ASP.NET Core.

Dưới đây là đoạn code cơ bản để viết Unit Test với ArgumentNullException cho các Parameters trong bất kỳ Methods nào trong ASP.NET Core

[Test]
public void Test_YourFunction_ToDo_ArgumentNullException()
{
        Assert.Throws<ArgumentNullException>(() => _service.YourFunction());
}

Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nếu có bất cứ phản hồi nào vui lòng comment bên dưới.

liên quan

Tặng product key của Visual Studio 2022  13601

 4/29/2022

Tặng Product Key Của Visual Studio 2022 | Enterprise & Professional

Xem chi tiết 

Import file excel trong ASP.NET Core  3183

 4/21/2022

Import file excel trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Roadmap cho ASP.NET Core Developer 2022  2417

 4/3/2022

Roadmap cho ASP.NET Core Developer

Xem chi tiết 

Hướng dẫn deploy lên IIS trong ASP.NET Core  5864

 3/26/2022

Hướng dẫn deploy lên IIS trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Tạo project với .NET 5 và Clean Architecture từ A đến Z  1354

 1/25/2022

Tạo proejct với .NET 5 và Clean Architecture từ A đến Z

Xem chi tiết 

Tạo JWT Token với RSA private/public key trong .NET Core  1721

 12/24/2021

Tạo JWT Token với RSA private/public key trong .NET Core

Xem chi tiết 

Sử dung Google Translate APIs trong NET Core  1435

 6/25/2021

Sử dung Google Translate APIs trong NET Core

Xem chi tiết 

Tạo và gửi mẫu E-mail cho marketing trong ASP.NET Core  1335

 6/16/2021

Tạo và gửi mẫu E-mail cho marketing trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Tạo trang quên mật khẩu trong ASP.NET Core  1823

 6/15/2021

Tạo trang quên mật khẩu trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Chèn watermark vào hình ảnh upload trong ASP.NET Core  1336

 5/26/2021

Chèn watermark vào hình ảnh upload trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 
Like Fanpage Để Ủng Hộ Chúng Tôi Duy Trì Website