Viết Unit Test với ArgumentNullException trong ASP.NET Core

 9/6/2019 |  Admin   1885 lượt xem

(netcore.vn) - Việc viết Unit Test cho ứng dụng là hết sức cần thiết và quan trọng, vậy làm sao để viết Unit Test với ArgumentNullException trong ASP.NET Core.

Dưới đây là đoạn code cơ bản để viết Unit Test với ArgumentNullException cho các Parameters trong bất kỳ Methods nào trong ASP.NET Core

[Test]
public void Test_YourFunction_ToDo_ArgumentNullException()
{
        Assert.Throws<ArgumentNullException>(() => _service.YourFunction());
}

Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nếu có bất cứ phản hồi nào vui lòng comment bên dưới.

liên quan

Tặng product key của Visual Studio 2022  14539

 4/29/2022

Tặng Product Key Của Visual Studio 2022 | Enterprise & Professional

Xem chi tiết 

Import file excel trong ASP.NET Core  3625

 4/21/2022

Import file excel trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Roadmap cho ASP.NET Core Developer 2022  2745

 4/3/2022

Roadmap cho ASP.NET Core Developer

Xem chi tiết 

Hướng dẫn deploy lên IIS trong ASP.NET Core  6686

 3/26/2022

Hướng dẫn deploy lên IIS trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Tạo project với .NET 5 và Clean Architecture từ A đến Z  1495

 1/25/2022

Tạo proejct với .NET 5 và Clean Architecture từ A đến Z

Xem chi tiết 

Tạo JWT Token với RSA private/public key trong .NET Core  1873

 12/24/2021

Tạo JWT Token với RSA private/public key trong .NET Core

Xem chi tiết 

Sử dung Google Translate APIs trong NET Core  1570

 6/25/2021

Sử dung Google Translate APIs trong NET Core

Xem chi tiết 

Tạo và gửi mẫu E-mail cho marketing trong ASP.NET Core  1429

 6/16/2021

Tạo và gửi mẫu E-mail cho marketing trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Tạo trang quên mật khẩu trong ASP.NET Core  2001

 6/15/2021

Tạo trang quên mật khẩu trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Chèn watermark vào hình ảnh upload trong ASP.NET Core  1439

 5/26/2021

Chèn watermark vào hình ảnh upload trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 
Like Fanpage Để Ủng Hộ Chúng Tôi Duy Trì Website