Sử dụng Magick.NET để chuyển đổi file định dạng .heic thành .jpg trong dự án ASP.NET Core

 2/9/2021 |  Admin   689 lượt xem

(netcore.vn) - Sử dụng Magick.NET để chuyển đổi file định dạng .heic thành .jpg trong dự án ASP.NET Core

Sử dụng Magick.NET để chuyển đổi file định dạng .heic thành .jpg trong dự án ASP.NET Core

https://heictojpg.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/High_Efficiency_Image_File_Format

https://www.nuget.org/packages/Magick.NET-Q16-x86/

liên quan

Tặng product key của Visual Studio 2022  579

 4/29/2022

Tặng Product Key Của Visual Studio 2022 | Enterprise & Professional

Xem chi tiết 

Import file excel trong ASP.NET Core  406

 4/21/2022

Import file excel trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Roadmap cho ASP.NET Core Developer 2022  600

 4/3/2022

Roadmap cho ASP.NET Core Developer

Xem chi tiết 

Hướng dẫn deploy lên IIS trong ASP.NET Core  488

 3/26/2022

Hướng dẫn deploy lên IIS trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Tạo project với .NET 5 và Clean Architecture từ A đến Z  603

 1/25/2022

Tạo proejct với .NET 5 và Clean Architecture từ A đến Z

Xem chi tiết 

Tạo JWT Token với RSA private/public key trong .NET Core  623

 12/24/2021

Tạo JWT Token với RSA private/public key trong .NET Core

Xem chi tiết 

Sử dung Google Translate APIs trong NET Core  785

 6/25/2021

Sử dung Google Translate APIs trong NET Core

Xem chi tiết 

Tạo và gửi mẫu E-mail cho marketing trong ASP.NET Core  741

 6/16/2021

Tạo và gửi mẫu E-mail cho marketing trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Tạo trang quên mật khẩu trong ASP.NET Core  853

 6/15/2021

Tạo trang quên mật khẩu trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Chèn watermark vào hình ảnh upload trong ASP.NET Core  679

 5/26/2021

Chèn watermark vào hình ảnh upload trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 
Like Fanpage Để Ủng Hộ Chúng Tôi Duy Trì Website