Sử dụng Magick.NET để chuyển đổi file định dạng .heic thành .jpg trong dự án ASP.NET Core

 2/9/2021 |  Admin   986 lượt xem

(netcore.vn) - Sử dụng Magick.NET để chuyển đổi file định dạng .heic thành .jpg trong dự án ASP.NET Core

Sử dụng Magick.NET để chuyển đổi file định dạng .heic thành .jpg trong dự án ASP.NET Core

https://heictojpg.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/High_Efficiency_Image_File_Format

https://www.nuget.org/packages/Magick.NET-Q16-x86/

liên quan

Tặng product key của Visual Studio 2022  9440

 4/29/2022

Tặng Product Key Của Visual Studio 2022 | Enterprise & Professional

Xem chi tiết 

Import file excel trong ASP.NET Core  2253

 4/21/2022

Import file excel trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Roadmap cho ASP.NET Core Developer 2022  1805

 4/3/2022

Roadmap cho ASP.NET Core Developer

Xem chi tiết 

Hướng dẫn deploy lên IIS trong ASP.NET Core  2389

 3/26/2022

Hướng dẫn deploy lên IIS trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Tạo project với .NET 5 và Clean Architecture từ A đến Z  1067

 1/25/2022

Tạo proejct với .NET 5 và Clean Architecture từ A đến Z

Xem chi tiết 

Tạo JWT Token với RSA private/public key trong .NET Core  1404

 12/24/2021

Tạo JWT Token với RSA private/public key trong .NET Core

Xem chi tiết 

Sử dung Google Translate APIs trong NET Core  1242

 6/25/2021

Sử dung Google Translate APIs trong NET Core

Xem chi tiết 

Tạo và gửi mẫu E-mail cho marketing trong ASP.NET Core  1148

 6/16/2021

Tạo và gửi mẫu E-mail cho marketing trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Tạo trang quên mật khẩu trong ASP.NET Core  1459

 6/15/2021

Tạo trang quên mật khẩu trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 

Chèn watermark vào hình ảnh upload trong ASP.NET Core  1131

 5/26/2021

Chèn watermark vào hình ảnh upload trong ASP.NET Core

Xem chi tiết 
Like Fanpage Để Ủng Hộ Chúng Tôi Duy Trì Website